article-img
Kam na strednú školu v školskom roku 2023/2024?

Najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2023/2024 bol prerokovaný a schválený.

Voľné miesta pre školský rok 2022/2023

Voľné miesta pre školský rok 2022/2023 na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Upravený počet žiakov 1. ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory stredných škôl pre školský rok 2023/2024

Upravený počet žiakov 1. ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné odbory alebo na jednotlivé učebné odbory stredných škôl pre školský rok 2023/2024.

Pozvánka na 22. ročník výstavy STREDOŠKOLÁK - HRDINA REMESLA

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so spoločnosťou EXPO CENTER, a.s. Trenčín, Krajským centrom voľného času v Trenčíne a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín organizuje v poradí 22. ročník prezentačnej výstavy stredných škôl.

Rozpis prognózy očakávaného počtu žiakov prvého ročníka pre prijímacie konanie v školskom roku 2023/2024

Rozpis prognózy očakávaného počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2023/2024.

--> --> -->