article-img
Pozvánka na 22. ročník výstavy STREDOŠKOLÁK - HRDINA REMESLA

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so spoločnosťou EXPO CENTER, a.s. Trenčín, Krajským centrom voľného času v Trenčíne a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín organizuje v poradí 22. ročník prezentačnej výstavy stredných škôl.

Deň otvorených dverí na SOŠ J. A. Baťu v Partizánskom

Všetkým záujemcom o štúdium na Strednej odbornej škole J. A. Baťu v Partizánskom oznamujeme, že dňa 16.12.2021 o 11:00 a 16:30 hod. škola organizuje virtuálny Deň otvorených dverí.

Kam na strednú školu v školskom roku 2022/2023?

Najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2022/2023 bol prerokovaný a schválený.

Kam na strednú školu?

školský rok 2020/2021

--> --> -->