Kam na strednú školu v školskom roku 2022/2023?

Najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2022/2023 bol prerokovaný a schválený.


Najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2022/2023 bol prerokovaný a schválený v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Trenčianskom samosprávnom kraji dňa 11. novembra 2021 a je zverejnený na stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Najvyšší počet žiakov 2022-2023 (PDF, 9,89 MB)

--> --> -->