Krajská rada pri TSK

Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu pri TSK

P.č.

Meno a priezvisko

Organizácia

1. Ing. Jaroslav Baška Trenčiansky sammosprávny kraj
2. Ing. Július Homola SOPK, Trenčianska regionálna komora SOPK
3. Ing. Richard Hančin, PhD. Trenčiansky samosprávny kraj
4. Ing. Gabriela Petrúšková Okresný úrad v Trenčíne
5. Ing. Boris Ilkyw Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
6. Mgr. Jozef Barborka Územná školská rada Trenčín
7. Ing. Peter Duchovič Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
8. Mgr. Anna Oravcová Slovenská banská komora, Banská Štiavnica
9. Ing. Martin Hošták, PhD. Republiková únia zamestnávateľov, Bratislava
10. Ing. Jozef Čarada Regionálna poľn. a potr. komora Trenčín
11. Ing. Vladimíra Siváková Rada ZO OZ PŠaV na Slovensku
12. Ing. Zuzana Božíková Danfoss Power Solutions a.s.
13. Ing. Iveta Hladíkova Kúpele Trenčianske Teplice
14. Ing. Vladimír Kollár thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s.
15. Ing. Jozef Polačko HBH a.s.
16. Ing. Marek Holubek eterna s.r.o.
17. doc. Ing.Jozef Habánik, PhD. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
18. PhDr. Eva Holomková Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
19. Ing. Branislav Poliak MATADOR Industries, a.s.
20. Ing. Michal Hruboš KUKA Systems Slowakei spol. s r.o.
21. PaedDr. Miroslav Šagát Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
22. PaedDr. Peter Buranský Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra
23. Mgr. Tatiana Belová Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania
24. Mgr.art. Adam Kavec, PhD. Asociácia súkromných škôl a ŠZ Slovenska
25. Bc. Jaroslav Križan Slovenská živnostenská komora
26. Pavel Korbas Štátny inštitút odborného vzdelávania
27. Mgr. Elena Mikulová Štátny inštitút odborného vzdelávania

--> --> -->