Štipendium

TSK v snahe podporiť záujem žiakov o štúdium v nedostatkových odboroch poskytuje krajské štipendium. Ide najmä o učebné odbory vzdelávania (trojročné H odbory), spolu 34 tradičných remeselných, najmä výrobných odborov vzdelávania žiadaných zamestnávateľmi v kraji. Od septembra 2023 tak prváci študujúci v týchto odboroch môžu získať 50 eur mesačne ako motivačné štipendium. Podmienkami získania štipendia sú prospech, správanie či dochádzka žiakov. Krajské štipendium sa bude týmto žiakom vyplácať počas celého štúdia.

TSK taktiež poskytuje krajské štipendium ako jednorazový príspevok za mimoriadne výsledky žiakov na celoslovenskej úrovni vo vedomostných, športových a kultúrnych súťažiach.

 

Príloha:

Metodické usmernenie k VZN č. 41-2022 o poskytovaní krajského štipendia na nedostatkové odbory vzdelávania

Súvisiace odkazy:

Zoznam nedostatkových odborov vzdelávania pre rok 2024

Zoznam nedostatkových odborov vzdelávania pre rok 2023

Zoznam nedostatkových odborov vzdelávania pre rok 2022

--> --> -->