article-img

SPŠ Nové Mesto nad Váhom

Stredná priemyselná škola Nové Mesto nad Váhom čaká na svojho hrdinu


  

Každý z hrdinov sa môže uchádzať o job v spoločnosti:

--> --> -->