article-img

SOŠ strojnícka Považská Bystrica

Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica čaká na svojho hrdinu


Každý z hrdinov sa môže uchádzať o job v spoločnosti:

--> --> -->