article-img

SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou

Stredná odborná škola strojnícka Bánovce nad Bebravoua čaká na svojho hrdinu

          


Každý z hrdinov sa môže uchádzať o job v spoločnosti:

--> --> -->