article-img

SOŠ Prievidza

Stredná odborná škola Prievidza čaká na svojho hrdinu


Každý z hrdinov sa môže uchádzať o job v spoločnosti:

--> --> -->