article-img

SOŠ obchodu a služieb Trenčín

Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín čaká na svojho hrdinu


        

Každý z hrdinov sa môže uchádzať o job v spoločnosti:

--> --> -->