article-img

SOŠ obchodu a služieb Prievidza

Stredná odborná škola obchodu a služieb Prievidza čaká na svojho hrdinu


   

Každý z hrdinov sa môže uchádzať o job v spoločnosti:

--> --> -->