article-img

SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske

Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Partizánske čaká na svojho hrdinu


Každý z hrdinov sa môže uchádzať o job v spoločnosti:

--> --> -->