article-img
Kam na strednú školu v školskom roku 2023/2024?

Najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2023/2024 bol prerokovaný a schválený.


Najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2023/2024 bol prerokovaný a schválený. Najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2023/2024 bol prerokovaný a schválený v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Trenčianskom samosprávnom kraji dňa 7. novembra 2022 a je zverejnený na stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl pre F odbory (PDF, 420 kB)

Najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl pre H,K,M odbory (PDF, 4,15 MB)

--> --> -->