Krajská rada

Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu pri TSK

 

P.č.

Meno a priezvisko

Organizácia

1. Ing. Jaroslav Baška Trenčiansky samosprávny kraj
2. Ing. Július Homola SOPK, Trenčianska regionálna komora SOPK
3. Ing. Martina Knappová Trenčiansky samosprávny kraj
4. Mgr. Gabriela Petrovičová Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne
5. Ing. Mário Zajac Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín
6. Ing. Janka Fedorová Územná školská rada Trenčín
7. Ing. Peter Duchovič Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií, Bratislava
8. Mgr. Anna Oravcová Slovenská banská komora, Banská Štiavnica
9. Bc. Zlatica Valachová Republiková únia zamestnávateľov, Bratislava
10. Ing. Martin Švajda Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Trenčín
11. Ing. Vladimíra Siváková Rada ZO OZ PŠaV na Slovensku
12. Ing. Zuzana Božíková Danfoss Power Solutions a.s.
13. PaedDr. Dana Zikmund Perašínová, PhD. Centrum poradenstva a prevencie, Trenčín
14. Ing. Vladimír Kollár thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s.
15. Ing. Jozef Polačko HBH a.s.
16. Ing. Marek Holubek eterna s.r.o.
17. doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
18. Ing. Jana Jurčinová Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
19. Ing. Jana Golejová MATADOR Industries, a.s.
20. Ing. Michal Hruboš KUKA Slovakia spol. s r.o.
21. PaedDr. Miroslav Šagát Delta Electronics (Slovakia), s.r.o.
22. ThDr. Martin Michalíček Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Nitra
23. Mgr. Tatiana Belová Zamestnávatelia združení v RV pre OVaP
24. Mgr.art. Adam Kavec, PhD. Asociácia súkromných škôl a ŠZ Slovenska
25. Bc. Jaroslav Križan Slovenská živnostenská komora
26. Ing. Jana Divinska Štátny inštitút odborného vzdelávania

--> --> -->