article-img
Pozvánka na 21. ročník výstavy STREDOŠKOLÁK - HRDINA REMESLA

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so spoločnosťou  EXPO CENTER, a.s. Trenčín, Krajským centrom voľného času v Trenčíne a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín organizuje v poradí dvadsiaty prvý ročník prezentačnej výstavy stredných škôl


Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci so spoločnosťou  EXPO CENTER, a.s. Trenčín, Krajským centrom voľného času v Trenčíne a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín organizuje v poradí dvadsiaty prvý ročník prezentačnej výstavy stredných škôl spojený s predajom pod názvom

STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA

21. ročník výstavy stredných škôl

v dňoch  24. – 25. 10. 2019   v areáli výstaviska EXPO CENTER a.s.

Výstava je zameraná na prezentáciu stredných škôl v rôznych oblastiach, ako je strojárstvo, elektrotechnika, energetika, stavebníctvo, chémia, drevárstvo, nábytkárstvo, odevníctvo, sklárstvo, umenie, polygrafia, ekonomika, poľnohospodárstvo,  obchod a služby a iné odbory vyučované na stredných školách. . Počas výstavy bude pre žiakov základných škôl pripravený sprievodný program zameraný na preverenie ich manuálnych zručností. Najšikovnejší z nich budú odmenení zaujímavými cenami.

STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA má vytvoriť vhodnú príležitosť  pre propagáciu stredných odborných škôl a  priamou prezentáciou zároveň sprostredkovať  žiakom základných škôl informácie o možnostiach ich ďalšieho štúdia.

Súčasne s výstavou bude prebiehať veľtrh pracovných príležitostí a vzdelávania JOB FORUM, kde si môžu i študenti otestovať svoje znalosti z cudzích jazykov, počítačové zručnosti či prípravu na pracovný pohovor.

Tak ako minulý rok bude aj tento rok Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trenčíne poskytovať služby tzv. mobilného kariérového centra, ktorého úlohou bude ponúkať pomoc pri kariérovom rozhodovaní /voľbe ďalšieho štúdia, povolania, zamestnania/, možnosť vyskúšať si metodiky poznávania vlastných predpokladov (schopností, osobnostných vlastností, profesionálnych záujmov, hodnôt, motívov) a informačný servis o možnostiach štúdia na stredných školách v Trenčianskom kraji.

Po prvý krát bude súčasťou výstavy aj prezentačná výstava vysokých škôl VYSOKOŠKOLÁK. Návštevníkom výstavy bude tak ponúknutá možnosť vybrať si svoju vzdelávaciu cestu od základnej školy cez strednú školu až po vysokú školu.

Súčasne s výstavou bude prebiehať veľtrh pracovných príležitostí a vzdelávania JOB FORUM, kde si môžu i študenti otestovať svoje znalosti z cudzích jazykov, počítačové zručnosti či prípravu na pracovný pohovor.

 

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

pozývame Vás i žiakov Vašej školy na výstavu  STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA. Veríme, že sa rozhodnete výstavu navštíviť. 

 Tešíme sa na stretnutie v Trenčíne.

--> --> -->