article-img
Kam na strednú školu?

školský rok 2020/2021


Najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021 bol prerokovaný a schválený v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Trenčianskom samosprávnom kraji dňa 12.11.2019 a je na stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Klikni TU a zobrazí sa ponuka odborov na stredných školách v územnej pôsobnosrti Trenčianskeho kraja pre školský rok 2020/2021

--> --> -->