article-img

Najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Trenčianskeho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2021/2022 bol prerokovaný a schválený v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu pri Trenčianskom samosprávnom kraji dňa 13.11.2020 a je na stránke Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Ponuka odborov na stredných školách v územnej pôsobnosrti Trenčianskeho kraja pre školský rok 2021/2022

--> --> -->