Voľné miesta pre školský rok 2022/2023

Voľné miesta pre školský rok 2022/2023 na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.


Voľné miesta pre školský rok 2022/2023 na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

(aktuálne informácie nájdete na webových sídlach škôl)

--> --> -->