article-img

V tabuľke na stránke www.minedu.sk je uvedený upravený počet žiakov 1. ročníka v dennej forme štúdia v členení na jednotlivé študijné alebo učebné odbory stredných škôl v Trenčianskom samosprávnom kraji pre školský rok 2021/2022.

https://www.minedu.sk/data/att/18560.pdf

--> --> -->