article-img

Milí športovci,

Blíži sa termín odovzdania prihlášok na stredné športové školy do 20. februára 2020. V Trenčianskom kraji na Strednej športovej škole, Kožušnícka 2, Trenčín sa  otvárajú v školskom roku 2020/2021 nové odbory:

- DIGITÁLNE SLUŽBY V ŠPORTE,

- SPRACOVANIE DÁT V ŠPORTE.

Absolvent týchto odborov je plne spôsobilý viesť športovú prípravu na úrovni vrcholového športu mládeže a výkonnostného športu dospelých vo vybranom športe a získava kvalifikáciu tréner 3. stupňa.

--> --> -->